Pereiti prie turinio

Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienoje duomenų laikmenoje būtų žmogaus skaitomo teksto tipo kodas, suteikiantis galimybę gauti elektroninę prieigą prie informacijos, susijusios su saugyklų sistemoje saugomais unikaliais identifikatoriais. ESMA nusiunčia mokėjimo sąskaitą pripažintai sandorių duomenų saugyklai ne vėliau kaip 30 dienų iki tos datos. Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama informacijos apie pareiškėjo vidaus įmonės valdymo politiką, procedūras ir technines užduotis, kuriomis vadovaujasi jo vyresnioji vadovybė, įskaitant valdybą, jos nevykdomuosius narius ir jei įsteigti komitetus. Kai sandorių duomenų saugyklos funkcijas pagal užsakomųjų paslaugų susitarimus vykdo grupės lygmens arba grupei nepriklausančios trečiosios šalys, sandorių duomenų saugykla turėtų pateikti išsamios informacijos apie atitinkamus užsakomųjų paslaugų susitarimus, kad būtų galima įvertinti atitiktį registracijos sąlygoms, įskaitant informaciją apie visus susitarimus dėl paslaugų lygio, parametrus ir veiksmingos šių parametrų stebėsenos būdus. EurLex-2 The manufacturer shall submit those CO2 emission values, together with the MCO2,C,5 values used for the calculation, to the Commission at the latest three months following receipt of the notification by the Commission of the provisional data for by uploading that data on the manufacturer's account in the Business Data Repository of the European Environment Agency.

Įvairių rūšių vartotojų savybės, teisės ir įsipareigojimai turėtų būti aiškiai sandorių duomenų saugyklos apibrėžti ir nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje.

sandorių duomenų saugyklos sistema geresnė prekybos sistema

Sandorių duomenų saugyklų pateikiamoje informacijoje taip pat reikėtų aiškiai nurodyti galimas skirtingas prieigos kategorijas. Siekdama užtikrinti duomenų konfidencialumą, bet kartu galimybę trečiosioms šalims jais naudotis, sandorių duomenų saugykla turėtų informuoti, kaip ji užtikrina, kad trečiosios šalys galėtų naudotis tik tais duomenimis, dėl kurių naudojimo atitinkamos sandorio šalys yra savo nuožiūra suteikusios aiškų ir atšaukiamą sutikimą.

Galiausiai sandorių duomenų saugykla savo paraiškoje turėtų pateikti informacijos apie kanalus ir priemones, kuriais naudodamasi viešai atskleidžia informaciją apie savo prieigos taisykles tam, kad jos paslaugų vartotojai galėtų priimti informacija grindžiamą sprendimą; 13 sandorių duomenų saugyklų teikiamų paslaugų įkainiai yra esminė informacija, leidžianti rinkos dalyviams priimti informacija grindžiamus sprendimus, todėl jie turėtų būti nurodyti sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje; 14 atsižvelgiant į tai, kad rinkos dalyviai ir institucijos remiasi sandorių duomenų saugyklose tvarkomais duomenimis, sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje reikėtų aiškiai aprašyti griežtą ir veiksmingą veiklos ir duomenų saugojimo tvarką.

Jei pareiškėjas mano, kad šio reglamento reikalavimas jam netaikytinas, jis aiškiai nurodo tą reikalavimą savo paraiškoje, paaiškindamas, kodėl tas reikalavimas jam netaikomas.

sandorių duomenų saugyklos sistema joaquin prekybos signalai

Kai pareiškėjas turi patronuojančiąją įmonę, jis nurodo: a patronuojančiosios įmonės juridinį adresą; b ar patronuojančioji įmonė turi veiklos leidimą arba yra registruota ir prižiūrima, ir, jei taip, pateikia atitinkamą nuorodos numerį ir atsakingos priežiūros institucijos pavadinimą. Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama schema, kurioje vaizduojami nuosavybės ryšiai tarp patronuojančiosios įmonės, patronuojamųjų įmonių ir visų kitų susijusių subjektų ar filialų.

\

Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama organizacinė schema, kurioje išsamiai pavaizduojama pareiškėjo organizacinė struktūra, įskaitant visų papildomų paslaugų struktūrą. Schemoje pateikiama informacijos apie visas esmines pareigas einančių asmenų, įskaitant vyresniąją vadovybę ir filialų veiklai vadovaujančius asmenis, tapatybę.

sandorių duomenų saugyklos sistema lengviausias bdas prekiauti kriptografija fiat

Komisijos deleguotasis reglamentas ES Nr. Eurlexq4 After assessing an application as complete, ESMA shall notify the trade repository accordingly. EVPRI, įvertinusi, kad paraiška išsami, apie tai atitinkamai informuoja sandorių duomenų saugyklą.

sandorių duomenų saugyklos sistema kaip prekiauti kriptovaliutomis

EurLex-2 To facilitate that switch and to ensure the continued availability of data without duplication, trade repositories should establish appropriate policies to ensure the orderly transfer of reported data to other trade repositories where requested by an undertaking subject to the reporting obligation. Kad būtų lengviau pakeisti sandorių duomenų saugyklą ir užtikrinti nuolatinį duomenų prieinamumą jų nedubliuojant, sandorių duomenų saugyklos turėtų nustatyti tinkamą politiką, kad užtikrintų tvarkingą pateiktų duomenų perdavimą kitoms sandorių duomenų saugykloms, jei to paprašo įmonė, kuriai taikoma prievolė teikti ataskaitas; Eurlex An application for registration as a trade repository shall contain the following information with respect to the applicant's internal audit activities: Sandorių duomenų saugyklos registracijos paraiškoje pateikiama ši informacija apie pareiškėjo vidaus audito veiklą: Eurlex The exchange of information through a central repository would also better reduce market distortion.

sandorių duomenų saugyklos sistema binarinių opcionų prekyba kaip užsidirbti pinigų

Keičiantis informacija per centrinę duomenų saugyklą taip pat būtų galima veiksmingiau mažinti rinkos iškraipymus. EurLex-2 the procedures referred to in paragraph 2 of this Article and which are to be applied by trade repositories in order to verify the completeness and correctness of the details reported to them under Article 4 1 ; šio straipsnio 2 dalyje nurodytos sandorių duomenų saugyklų taikytinos procedūros siekiant patikrinti, ar joms pagal 4 straipsnio 1 dalį pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi; EurLex-2 ESMA shall send a payment invoice to a recognised trade repository at least 30 days before that date.

sandorių duomenų saugyklos sistema perspėjimo apie prekybą perspėjimų peržiūra

ESMA nusiunčia mokėjimo sąskaitą pripažintai sandorių duomenų saugyklai ne vėliau kaip 30 dienų iki tos datos. Ekonominės veiklos vykdytojai užtikrina, kad kiekvienoje duomenų laikmenoje būtų žmogaus skaitomo teksto tipo kodas, suteikiantis galimybę gauti elektroninę prieigą prie informacijos, susijusios su saugyklų sistemoje saugomais unikaliais identifikatoriais.

Nors siekiant duomenis patikrinti, sutikrinti, tvarkyti ir saugoti gali reikėti veiksmingo veiklos atskyrimo, kad būtų išvengta tokios rizikos plitimo, esama tokių metodų, kaip bendra sistemų vartotojo sąsaja, bendras duomenų prieigos taškas institucijoms arba tų pačių pardavimo, atitikties užtikrinimo arba klientų aptarnavimo pagalbos tarnybos darbuotojų naudojimas, kuriems būdingas mažesnis rizikos plitimo pavojus, todėl jiems nebūtina taikyti veiklos atskyrimo.